POLITYKA PRYWATNOŚCI TIMBERIN

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do wszelkich gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych:

(i) podczas interakcji z witryną WWW.WOODENHOTTUBSALE.CO.UK i www.timberin.co.uk („Strona”) obsługiwaną przez MB TimberIN, z siedzibą przy ul. Barsausko. 59, Kowno, Litwa

(ii) przy zakupie produktu lub zamówieniu innych usług od MB Timberin, w Internecie na naszej Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym w przypadku kontaktu z naszą obsługą klienta w zakresie obsługi klienta po sprzedaży lub określonych pytań lub wniosków;

(iii) gdy udostępniamy zdjęcia Twojego produktu zakupionego na naszej Stronie.

Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny i korzystając z niej lub w inny sposób udostępniając nam swoje dane osobowe, kontaktując się z naszą obsługą klienta, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym między innymi przepisami prawnymi ogłoszonymi w tej sprawie przez Unię Europejską, takimi jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także wydane zadania i wytyczne przez właściwe organy ochrony danych, stosownie do przypadku.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Pewne informacje gromadzone są na tej stronie za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia opisanych w naszej Polityce Cookie dostępnej w POLITYKA COOKIE. Poprzez aktywne zamknięcie banera cookie witryny i ustawienie preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem NARZĘDZIA i przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie i podobnych technologii. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookie w ten sposób, powinieneś odpowiednio ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie. Zawsze będziesz w stanie wycofać swoją zgodę i zmienić preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, z których korzystamy, może to wpłynąć na komfort korzystania z tej witryny. Więcej informacji można znaleźć w naszej POLITYCE COOKIE.

Informacje, które nam przekazujesz dobrowolnie:

Zbieramy i przetwarzamy:

 1. Dane osobowe podane podczas interakcji z funkcjami witryny, na przykład podczas wysyłania wiadomości błyskawicznych bezpośrednio przez witrynę. Te dane osobowe mogą obejmować:

–     imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje ujawniane w treści wiadomości e-mail.

 1. Dane osobowe podane podczas zakupu towarów od nas. Te dane osobowe mogą obejmować:

–     twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy;

–     historię zakupionych produktów;

–     szczegóły dotyczące transakcji.

 1. Dane osobowe, które podajesz podczas interakcji z naszą obsługą klienta, na przykład, gdy wysyłasz pytanie dotyczące produktu, przesyłasz nam opinię dotyczącą zakupionego produktu, kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta przez telefon w celu uzyskania pomocy lub innej dodatkowej usługi. Te dane osobowe mogą obejmować:

–      twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy;

–      historię zakupionych produktów;

–       information regarding the reasons why you contacted customer service;

–      informacje dotyczące powodów, dla których skontaktowałeś się z obsługą klienta;

–      treść wiadomości dotyczących interakcji z obsługą klienta;

W przypadku podania dla nas danych osobowych dotyczących innej osoby/osób (na przykład podczas dodawania adresu e-mail innej osoby podczas komunikacji z naszą obsługą klienta lub wysyłania zdjęcia naszego produktu, w którym widoczne są inne osoby) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, niniejszym potwierdzasz, że jesteś uprawniony do przekazania nam takich danych osobowych oraz że poinformowałeś o tym wspomnianą osobę/osoby, a także w razie potrzeby uzyskałeś jej zgodę na przetwarzanie jej/ich danych osobowych do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

DLA JAKICH CELÓW SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

 MB Timberin jako administrator, przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Aby zarządzać zakupami towarów:

–   obejmuje to wszystkie czynności związane z zakupem towarów, między innymi: dostawa towarów, fakturowanie, zwrot i wymiana towarów, otrzymywanie zwrotów, działania związane z płatnościami;

 • Aby zapewnić Państwu naszą obsługę klienta:

–       w celu zapewnienia usług posprzedażowych;

–     aby móc odpowiadać na Państwa: prośby o udzielenie informacji, pytanie (-a), komunikaty lub informacje zwrotne;

–     w celu przestrzegania naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych, prawnych, wykonawczych i prawodawstwa wspólnotowego.

 • Aby reklamować produkty za pomocą wysłanych wcześniej opinii, w tym:

– zdjęcia i tekst do publicznego opublikowania na stronach internetowych i w sieciach społecznościowych TimberIN.

-twoje imię (bez nazwiska), miasto i kraj.

 • Do pomocy przyszłym klientom w zobaczeniu „na własne oczy” produktów TimberIN w danym regionie, a w tym celu:

-udostępnianie e-maili i numerów telefonów poprzednich klientów, którzy pozostawili swoje opinie i zdjęcia na stronach TimberIN, dla potencjalnych klientów.

** Należy pamiętać, że jeśli klient nie chce się kontaktować z potencjalnymi klientami TimberIN, należy poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres albertas@timberin.com. Podejmiemy natychmiastowe działania i usuniemy kontakty z listy udostępniania i jeśli klient zechce to z pola opinii na stronach internetowych TimberIN.

JAKIE SĄ PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach opisanych w sekcji „Dla jakich celów są przetwarzane twoje dane osobowe?” Zgodnie z niżej podanymi podstawami prawnymi:

 • The processing of your personal data is necessary for the performance of a contract with you or in order to take steps prior to entering into a contract with you at your request (Article 6, 1., (b) of the GDPR, as of 25 May 2018);
 • The processing is necessary for the purposes of our legitimate interests or our affiliates’ or other third parties’ legitimate interests, and such interests are not overridden by your interests or fundamental rights and freedoms (Article 6, 1., (f) of the GDPR, as of 25 May 2018); The legitimate interests that we pursue notably include our interest to manage and maintain the contractual relationship with you, to answer to your specific requests, to ask your feedback in order to improve our Site and our products, or to pursue other general marketing activities.
 • Where your specific consent is required to the processing of your personal data as described herein, your personal data will be processed based on such consent (Article 6, 1., (a) of the GDPR, as of 25 May 2018);

JAK DŁUGO TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż czas konieczny do osiągnięcia określonych celów przetwarzania danych opisanych w niniejszym dokumencie, chyba że obowiązują krótsze lub dłuższe okresy przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec: utracie czy zniszczeniu danych (nawet przez przypadek), nieuprawnionemu dostępowi do danych, bezprawnemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu danych. Co więcej, systemy informacyjne i programowe są tak skonfigurowane, że dane osobowe i identyfikacyjne są wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania i tylko przez ten okres czasu. Wymagamy i pilnujemy, aby każdy usługodawca i / lub osoba trzecia przetwarzająca dane osobowe przetwarzała je w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Stosujemy różne zaawansowane technologie i procedury bezpieczeństwa, aby pomóc chronić dane osobowe przed zagrożeniami opisanymi powyżej. Na przykład dane osobowe dostarczane przez użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych serwerach umieszczonych w kontrolowanych i chronionych lokalizacjach. Ponadto pracownicy obsługi klienta podpisują poufne umowy z firmą MB Timberin, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. Istnieją dodatkowe umowy z osobami trzecimi (takie jak księgowość, firmy transportowe, instytucje kontrolujące, państwo), zapewniające poufność danych i wykorzystywanie ich wyłącznie do realizacji usług bezpośrednich.

Należy jednak pamiętać, że żadna elektroniczna transmisja ani przechowywanie informacji nie jest w 100% bezpieczne. Dlatego pomimo środków bezpieczeństwa, które wprowadziliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana danych nigdy nie nastąpi.

GDZIE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej Strony w ramach sprzedaży towarów są zarządzane przez MB Timberin. Twoje dane osobowe będą dostępne i użytkowane w naszej organizacji przez wewnętrzny i zewnętrzny personel, który musi posiadać do nich dostęp, ze względu na swoje obowiązki związane z ich przetwarzaniem, które są określone w niniejszym dokumencie. Zapewniamy, że te osoby są objęte odpowiednimi obowiązkami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poufności dla Twoich danych osobowych.


ZASADY I WARUNKI

OGÓLNE INFORMACJE

Sprzedawca: Firma MB “TimberIN” (dalej zwana: „SPRZEDAWCĄ”)

Kod firmy: 302942267
Numery identyfikacji podatkowej VAT: 100007531114
Adres: Archyvo str. 50-15, Kowno, Litwa
Telefon komórkowy / Viber (bezpłatnie): Albert: (00370) 61913266
Telefon komórkowy / Viber (bezpłatnie): Ruta: (00370) 69601967
E-mail: albertas@timberin.com
Otwarte: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00h. (GMT +2:00)

Klient: osoba fizyczna lub firma chętna do zakupu produktu od SPRZEDAWCY. (Dalej zwana: „KLIENTEM”)

Towar / paczka: produkt oferowany przez SPRZEDAWCĘ.

ZASADY PŁATNOŚCI

SPRZEDAWCA akceptuje wszystkie główne metody płatności, w tym przelew bankowy, karty kredytowe lub debetowe. Jeśli towar jest dostarczany przez naszych własnych kierowców występuje też możliwość płatności gotówkowej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Dodatkowe opłaty (jeśli występują), a mianowicie: konwersja (wymiana) walut dokonywana jest przez KLIENTA.

Kiedy umowa na towar pomiędzy klientem i sprzedawcą jest podpisana, klient uiszcza zaliczkę. Zwykle wymagane jest minimum 50% zaliczki przy zamówieniu dotyczącym któregokolwiek z naszych produktów. Gdy zaliczka zostanie uiszczona i potwierdzona przez sprzedawcę, towar jest realizowany zgodnie z zamówieniem, a gdy jest gotowy sprzedawca wysyła jego zdjęcie klientowi, który musi potwierdzić zgodność z oczekiwanymi przez niego wymaganiami. Po potwierdzeniu zgodności towaru klient dokonuje pozostałej płatności. W ciągu 7 dni od otrzymania pełnej kwoty przez sprzedawcę, jest on zobowiązany do dokonania pozostałych czynności i wysyłki paczki do klienta.

Wszystkie ceny na naszych stronach internetowych podane są w EUR.

DOSTAWA

SPRZEDAWCA organizuje dostawę i dostarcza towary do wszystkich krajów Europy i niektórych krajów spoza Europy, a mianowicie: do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii, Norwegii, Szwecji i Polski.

Nie znalazłeś swojego kraju? Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy tam dostawę.

Dostawa odbywa się na ogół ciężarówką lub ciężarówką z odpowiednio dobraną naczepą. Klient musi upewnić się, że taka opcja wysyłki jest akceptowalna. Kierowcy będą pomocni, a czasem (jeśli to możliwe) pomogą rozładować towar i przenieść go do ostatecznego miejsca. Generalnie należy założyć, że rozładunek towarów odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność KLIENTA. Zwykle paczka może zostać rozładowana przez 4-5 silnych mężczyzn. Jeśli nie jest to możliwe, KLIENT musi zorganizować wózek widłowy.

W przypadku jakichkolwiek znanych problemów z dostępem do miejsca rozładunku, KLIENT musi nas poinformować, zanim towary opuszczą naszą fabrykę, w przeciwnym razie KLIENT będzie odpowiedzialny za wszelkie problemy związane z transportem spowodowane przez te przyczyny lub przeszkody.

Termin dostawy jest zazwyczaj omawiany przed złożeniem zamówienia. Czas realizacji wynosi zwykle 4-5 tygodni.

Odpowiedzialność za przesyłkę pozostaje po stronie SPRZEDAWCY, dopóki ciężarówka nie dotrze na adres KLIENTA. Podczas transportu towary są ubezpieczone zgodnie z CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów). Po dotarciu ciężarówki na adres KLIENTA, ryzyko związane z rozładunkiem jest po stronie KLIENTA, a SPRZEDAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zniszczenia z tym związane.

POLITYKA AKCEPTACJI I ZWROTU

Przed rozładunkiem towary muszą zostać sprawdzone. Wszelkie brakujące części lub zniszczenia spowodowane transportem muszą być ściśle opisane w dokumencie przewozowym (CMR), dokument musi zostać zeskanowany, a następnie przesłany do SPRZEDAWCY w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli przesyłka nie spełnia twoich oczekiwań, skontaktuj się z nami, a my rozwiążemy problemy. Jeżeli nie uda się nam rozwiązać problemów to akceptujemy zwrot i zwrot ceny produktu (kwota dostawy nie podlega zwrotowi), tylko jeśli produkt nie był używany w ciągu 14 dni roboczych (nie dotyczy firm). Przesyłka zwrotna musi być ściśle zapakowana (ustawiona pionowo na europaletach i spięta paskami z tworzywa sztucznego w przypadku bali z hydromasażem) tak jak przy dostawie. Koszty wysyłki w obie strony są w pełni pokrywane przez KLIENTA.

GWARANCJA

Gwarancja: Klient otrzymuje specjalny formularz gwarancyjny w umowie podpisanej przez obie strony. Dokładne warunki gwarancji i warunki są wyjaśnione w umowie. Gwarancja rozpoczyna się od momentu uiszczenia przez KLIENTA pełnej płatności za TOWAR.

Produkty drewniane:

KLIENT akceptuje, że drewno jest materiałem naturalnym. Należy zauważyć, że drewno będzie miało własną unikatową teksturę m.in. ze względu na słoje i sęki, które będą się różnić, ponieważ produkt jest ręcznie robiony. Jako produkt naturalny drewno reaguje na zmiany warunków atmosferycznych (może się skurczyć lub rozszerzyć). Widoczne rozszczepienie drewna może wystąpić, gdy będzie się ono rozszerzać lub kurczyć w związku ze zmianami wilgotności i temperatury. Te wydarzenia są całkowicie normalne i naturalne. Należy zauważyć, że naturalne zmiany drewna nie wpływają na integralność drewna, w związku z czym podział lub pęknięcia nie są objęte żadną gwarancją.

Towar wysyłany przez SPRZEDAJĄCEGO jest produktem naturalnym i ręcznie wytwarzanym, dlatego od czasu do czasu mogą wystąpić niewielkie zmiany jego właściwości.

Jeżeli jakiekolwiek awarie są wyraźnie spowodowane przez SPRZEDAJĄCEGO (wyłącznie w przypadku usterek odnotowanych w dokumentach przewozowych (CMR) i tylko w ciągu 1 tygodnia użytkowania) i jeśli jest to możliwe, to KLIENT może znaleźć lokalnego serwisanta, SPRZEDAWCA pokrywa wtedy koszty naprawy zgodnie z przedstawioną fakturą.

KLIENT ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie wybory podczas akceptacji oferty przedstawionej przez SPRZEDAWCĘ, za rozładunek, dobór i przygotowanie miejsca oraz sposób użytkowania TOWARU. Należy pamiętać, że SPRZEDAJĄCY zapewnia instalację wszystkich pożądanych urządzeń w bali z hydromasażem, ale ze względu na różne wymagania krajowe nie świadczy usług końcowego montażu elektrycznego (różne połączenia wtykowe itp.) (Dotyczy pieca elektrycznego bali z hydromasażem i indywidualnie zaprojektowanej sauny z instalacją elektryczną). KLIENT rozumie, że produkt został wyprodukowany w obcym kraju, dlatego usługi końcowego montażu instalacji elektrycznej powinny być świadczone wyłącznie przez autoryzowanych techników w kraju KLIENTA (jeśli wymagania są określone).

POLITYKA VAT

Wszystkie ceny podane na naszych stronach internetowych zawierają podatek VAT w wysokości 21%. Tylko strona internetowa w Norwegii nie zawiera podatku VAT. Często zadawane pytania:

 1. Pytanie: Jestem z kraju spoza UE (przykład: Norwegia lub Szwajcaria), czy powinienem płacić podwójny podatek VAT?

Odpowiedź: Nie, nie zapłacisz podwójnego podatku VAT. Odejmiemy 21% od naszych cen, które są widoczne na naszych stronach internetowych.

 1. Pytanie: Jestem z kraju UE (przykład: Wielka Brytania, Niemcy, Francja itp.), Czy muszę płacić podwójny podatek VAT?

Odpowiedź: Nie, ceny widoczne na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT. Nie będziesz proszony o zapłacenie dodatkowego podatku VAT w swoim kraju. Jest to zgodne z zasadami handlu Unii Europejskiej.

 1. Pytanie: Jestem przedsiębiorcą (posiadam własną firmę) i posiadam ważny numer VAT. Czy mogę otrzymać fakturę z 0% VAT?

Odpowiedź: Tak, wystawimy fakturę z 0% VAT.

Proszę sprawdzić aktualność swojego numeru VAT tutaj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

SIŁA WYŻSZA

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki spowodowane przez okoliczności, na które nie ma on wpływu, między innymi: strajki, terroryzm, wojny, warunki pogodowe, wahania giełdowe, zmiany rządowe i prawne oraz klęski żywiołowe.

Pytania?
close slider