Zasadniczo długość i szerokość fundamentu musi odpowiadać rozmiarowi sauny. Sam fundament powinien być płaski, aby uniknąć możliwych deformacji. Na życzenie zawsze przesyłamy rysunek zawierający wymagania podstawy sauny.

Pytania?
close slider
×